ΒΙΒΛΙΟ
Ασφαλίσεις & Ευθύνης

50.00

Category:

Description

«Ασφαλίσεις Ευθύνης»

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

• Εκτίμηση κινδύνων • Βελτίωση του κινδύνου • Επιθεωρήσεις κινδύνων

• Πληροφορίες και διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου • Ιστορικό αρχείο Απαιτήσεων

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

• Λειτουργική ρήτρα • Όροι του ασφαλιστηρίου • Αξιολόγηση του κινδύνου • Ορια κάλυψης

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

• Δικαιοδοσία ασφαλιστηρίου και εφαρμοστέο δίκαιο, γεωγραφικό πεδίο και δικαιοδοσία απαιτήσεων • Ασφάλιση αλλοδαπών εκθέσεων

4. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ι

• Πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης • Νομοθεσία για τους χώρους εργασίας • Καθήκοντα του εργοδότη

5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΙΙ

• Λεκτικό ασφαλιστηρίου ευθύνης εργοδότη • Έκθεση σε επαγγελματικές

ασθένειες • Αξιολόγηση κινδύνων ευθύνης εργοδότη • Ασφάλιση

υπέρβασης ευθύνης εργοδότη 5/26 – 5/26 • Αρχεία ευθύνης εργοδότη

9. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

• Επισκόπηση της αγοράς • Νομικό πλαίσιο • Λεκτικό ασφαλιστηρίου

• Αξιολόγηση του κινδύνου

7. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

• Λειτουργική ρήτρα • Όροι • Εξαιρέσεις • Επεκτάσεις και άλλες διαθέσιμες καλύψεις • Ορισμοί

6. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• Η ευθύνη ενός οργανισμού • Νομικό πλαίσιο • Ζητήματα αξιολόγησης κινδύνων • Όρια κάλυψης • Απαλλαγές / αφαιρετέα ποσά • Η βάση της τιμολόγησης • Η ασφαλιστική αγορά

8. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

• Ασφάλιση ευθύνης για ρύπανση ή μόλυνση/περιβαλλοντική καταστροφή

• Ευθύνη κυβερνοχώρου • Ανάκληση προϊόντων • Εγγύηση προϊόντων

• Ασφάλιση επεκτεινόμενης εγγύησης • Αναδυόμενοι κίνδυνοι

10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

• Επισκόπηση αγοράς • Πώς δημιουργείται η ευθύνη • Παραδείγματα

του πώς δημιουργείται η ευθύνη σε διάφορα επαγγέλματα • Η κάλυψη

του ασφαλιστηρίου • Έντυπο πρότασης ασφάλισης • Τιμολόγηση