ΒΙΒΛΙΟ – Ασφαλίσεις Θαλάσσιων Κινδύνων

50.00

Category:

Description

«Ασφαλίσεις θαλάσσιων κινδύνων».

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
 • Ορισμοί
 • Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις ασφαλίσεις θαλάσσιων κινδύνων
 • Αξιολόγηση κινδύνων
 • Ασφαλιστικές Ρήτρες Φορτίου
 • Επεκτάσεις ασφαλιστικών καλύψεων
 • Οι όροι της ασφαλιστικής σύμβασης ως βάση τιμολογιακής πολιτικής
 • Γενική Αβαρία, Κώδικας Υόρκης-Αμβέρσας και Επιθαλάσσια Αρωγή και
  Διάσωση
 • Διακανονισμός απαιτήσεων
 • Διαχείριση κινδύνου – Πρόληψη και Ελαχιστοποίηση Απωλειών
 • Εμπορικά Έγγραφα 1. Φορτωτικές
 1. Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (Incoterms)

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ
 • Ιστορική αναδρομή
 • Σε ποιους κινδύνους είναι εκτεθειμένα τα πλοία
 • Ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται προς τον πλοιοκτήτη
 • Αξιολόγηση κινδύνων
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις και Χρονικές Ασφαλιστικές Ρήτρες Σκαφών
 • Ασφάλιση Θαλαμηγών και Σκαφών Αναψυχής
 • Έγγραφα και εκθέσεις που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία απαιτήσεων

 

 1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΉΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 • Ιστορική αναδρομή
 • Λειτουργία των Σωματείων Προστασίας και Αποζημιώσεων
 • Διεθνής Όμιλος
 • Ποιες είναι οι ευθύνες των πλοιοκτητών που καλύπτονται από τα

Σωματεία Προστασίας και Αποζημιώσεων

 • Ασφαλίσεις κατά κινδύνων πολέμου