ΒΙΒΛΙΟ – Βασικές Αρχές

45.00

Category:

Description

ΘΕΜΑΤΑ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

A.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Ε. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΣΤ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΕΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ζ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΑ

A.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

4. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ – HAZARDΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΣ – HAZARD

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – HAZARD

Δ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ε. ΗΘΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

5. ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΤΥΧΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ε. ΚΑΘΑΡΟΣ (AΠΛΟΣ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Ζ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Η. ΛΟΓΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Θ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΣ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ι.  ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ (ΒΑΣΙΚΟΣ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ

6. ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣMA

A.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ

Γ. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

Δ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ «ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

7. ΣΥΜΒΑΣΗA

A.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΣΥΜΒΑΣΗ

Γ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

8. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣΑ 

A.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

B. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Γ. ΟΥΣΙΩΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Δ. ΟΥΣΙΩΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

Ε. ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΤ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

9. ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΑ

A.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. Η ΗΘΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Ζ. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

10. Η ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ 

A.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Γ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΥ ΑΙΤΙΑΣ

Δ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ε. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

11. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

ΣΤ. ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

12.YΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γ. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

13.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Γ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Δ. Η «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» / ΤΟ QUOTATION

Ε. ΤΟ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ»

ΣΤ. ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ζ.  Η ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η. ΤΟ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θ. ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Ι.   ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΑ. ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ «L.A.P.C.»

ΙΒ.  ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΗΤΡΕΣ

14.Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ  ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β.ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Γ. ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ  ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Δ.ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

Ε.ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΣΤ.ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ

15. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

A. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

B. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Γ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ε. ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Η. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ