ΒΙΒΛΙΟ
Μάρκετινγκ

50.00

Category:

Description

μάρκετινγκ

 

1.            Ο ρόλος του μάρκετινγκ

 

Α.        Ο ορισμός του μάρκετινγκ

Β.         Η προέλευση του μάρκετινγκ σαν μια επιχειρηΣΙΑΚΗ δραστηριότητα

Γ.         Ο σημερινός ρόλος του μάρκετινγκ

Δ.         Η λειτουργία του μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση                                                                                                    ερωτησεισ / απαντησεισ

 

2.      Κύριες έννοιες

 

Α.        Αγαθά και υπηρεσίες

Β.         “Ανάγκες” και “επιθυμίες”

Γ.         Ανταγωνισμός και η ελεύθερη αγορά

Δ.         Ο κύκλος ζωής του προϊόντος

Ε.         Το μίγμα μάρκετινγκ

Στ.       Τμηματοποίηση

Η.        Η τοποθέτηση στην αγορά

ερωτησεισ / απαντησεισ

 

3.            Μάρκετινγκ και ασφάλιση

 

Α.        Ασφαλιστική βιομηχανία

Β.         Ασφαλιστικές εργασίες από την άποψη του μάρκετινγκ

Γ.         Ανταγωνισμός

Δ.         Τμηματοποίηση

ερωτησεισ / απαντησεισ

 

4.            Στρατηγικό μάρκετινγκ

 

Α.        Η συσχέτιση του στρατηγικού μάρκετινγκ με τηΝ στρατηγική της εταιρείας

Β.         Συστατικά στοιχεια του μάρκετινγκ για υπηρεσίες

Γ.         Διαφορετικές στρατηγικές για διαφορετικές αγορές

Δ.         Επιπτώσεις των αλλαγών

Ε.         Λειτουργικό μάρκετινγκ, εφαρμογή, παρακολούθηση και μέτρηση

ερωτησεισ / απαντησεισ

 

5.            Ερευνα αγοράς και ανάπτυξη προϊόντων

 

Α.        Βασικές αρχές έρευνας αγοράς

Β.         Περιστασιακή ανάλυση

Γ.         Αντίληψη και ενημερότητα

Δ.         Ανταγωνιστές

Ε.         Ανάλυση αλυσίδας αξιών/προσφορΩΝ

Στ.       Ανάπτυξη προϊόντων και διαχείριση

ερωτησεισ / απαντησεισ

 

 

6.            Επικοινωνία και ονομασία προϊόντος

 

Α.        Ανάγκη για επικοινωνία

Β.         Μήνυμα και μέσα επικοινωνίας

Γ.         Μέθοδοι επικοινωνίας

Δ.         Στρατηγικές χρήσεις της επικοινωνίας

Ε.         Εδραίωση του ονόματος μάρκας

Στ.       Επικοινωνώντας το όνομα μάρκας

Η.        Μετρώντας την αξία του ονόματος ΜΑΡΚΑΣ

Θ.        Εξωτερική βοήθεια

ερωτησεισ / απαντησεισ

 

7.            Διανομή και παράδοση

 

Α.        Ανάγκη για αποτελεσματικά συστήματα διανομής και παράδοσης

Β.         Αμεση διανομή

Γ.         Εμμεση διανομή

Δ.         Διαμεσολαβητές

Ε.         Εξυπηρέτηση πελατών

Στ.       Η τεχνολογία σαν κανάλι διανομής

Η.        Κινητή τηλεφωνία και ασύρματες εφαρμογές

Θ.        Διανομή δια μέσου συνδεδεμένων οργανισμών

ερωτησεισ / απαντησεισ

 

8.            Διεθνές μάρκετινγκ

 

Α.        Οικονομική αλλαγή και η παγκόσμια αγορά

Β.         Διεθνής επικοινωνία

Γ.         Διεθνής διανομή

Δ.         Διαδίκτυο, ασφαλίσεις και διεθνές μάρκετινγκ

Ε.         Στρατηγική για διεθνές μάρκετινγκ

Στ.       Η δομήΣΗ  μιας διεθνούς λειτουργίας μάρκετινγκ.

ερωτησεισ / απαντησεισ

 

  • ευρετηριο