ΒΙΒΛΙΟ – Οικονομικό Περιβάλλον και Ασφάλιση

50.00

Category:

Description

Εγχειρίδιο Οικονομικό Περιβάλλον και Ασφάλιση

 

  1. Η φύση των οικονομικών συστημάτων

 

  1. Η Ασφαλιστική Βιομηχανία στην Κύπρο και ο ρόλος της στην οικονομία

 

  1. Προσφορά και Ζήτηση

 

  1. Η φύση του ανταγωνισμού

 

  1. Η εθνική οικονομία και το χρήμα

 

  1. Ανεργία και πληθωρισμός                                                                                                   

 

  1. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική

 

  1. Διεθνής Οικονομία

 

  1. Επιχειρηματική ηθική και δεοντολογία, εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων